Om Festivalen

Hvad er Esbjerg International Chamber Music Festival? 

EICMF AFHOLDES I ÅR for 21. gang, og det må siges at bevise at denne festival, en af landets fineste klassiske musikfestivaler, er særdeles levedygtig!

I disse år er det som om ting først er sket når det er dokumenteret og man kan se det på nettet. Men det er ikke det den levende musik og koncerterne på Esbjerg International Chamber Music Festival handler om. Her er det mødet mellem et aktivt lyttende publikum og fremragende musikere, der yder deres bedste i nogle af verdens fineste stykker musik, der er i fokus! 

At man så i 230 lande i verden kan se og høre koncerterne fra EICMF, og at nærved 2.7 mill. mennesker har gjort det, kan arrangørerne kun være stolte af - men vi, der er blandt publikum, kan være lige så stolte! Vi var der jo, da musikken blev spillet! 

Verden er ikke en stabil størrelse. Dette skrives lige efter et folketingsvalg, hvor adskillige partier, der på forskellige måder ønsker at ændre, for ikke at sige destabilisere, vores samfund stillede op. Fælles for dem alle er, at de erklærer deres store kærlighed til den danske kultur, men også at de færreste af dem ønsker dog i nævneværdig grad at støtte denne kultur økonomisk.
Igennem en årrække har vi måttet se til når kulturinstitutioner og læreanstalter årligt fik beskåret deres støtte - lad os håbe at vinden nu vender, så kunsten og kulturen, der manifesterer mennesket i al sin variation, opfindsomhed og evne til indlevelse, atter får frisk luft under vingerne.

Tiden forandrer sig og vi forandrer os med den, den musik vi elsker at høre på en festival som EICMF er ofte flere hundrede år gammel. De toner, der spilles, er de samme som for 100, 200 eller 300 år siden, men alligevel vil vi gerne høre dem igen. For selv om det er de samme toner, bliver de ved med at fortælle os nye historier, de bliver ved med at afdække nye perspektiver på det at være et levende og følende menneske. Der er ingen tvivl om, at man i tidligere tider har oplevet det, man hørte anderledes, end vi gør det, når vi hører musikken i dag. Ganske som vi selv oplever en kvartet af Brahms anderledes, når vi er 25, end når vi er 75. Således kan den samme musik til stadighed skabe ny mening i vores måde at opleve på.

Årets festival vil atter give os en lang række muligheder for således at skærpe vores sensivitet og sætte os i kontakt med både vores historie og vores samtid. Det er vigtigt, at der er steder i samfundet, hvor man holder fast i grundlæggende værdier og ikke lader sig trække rundt ved næsen af nye tiders påfund - her på festivalen spilles ikke covernumre af Brahms, her er det ikke sange, der er på programmet, når det er en sonate, selvom Mp3 afspilleren insisterer på at kalde al musik for en "song", og her er vi stadig i stand til at bruge ordene "ligge" og "lægge" korrekt.Årets program er som altid en generøs blanding af nyt og gammelt. Lige fra der indledes med den charmerende blæserkvintet af Flemming Weiss med den bedårende titel "Serenade uden reelle hensigter", til der 9 dage senere sluttes af med et af Richard Strauss få kammermusikværker, Haydn og John Cage, der vil være en hyppig gæst på festivalens programmer - og helt i John Cages ånd er det altid med kun en enkelt eller to satser fra et af hans værker - den meget smukke strygekvartet fra 1950.
John Cage er måske berømt for sit stykke "4:33" hvor en pianist kommer på scenen og i løbet af 4 minutter og 33 sekunder "spiller" 3 satser ved ikke at foretage sig noget som helst. "Musikken" er de lyde man undervejs bliver opmærksom på der er omkring en - eller i en selv. Dette stykke vil i mange år endnu give anledninger til mange interessante diskussioner om hvad musik er, hvornår noget bliver til musik og hvad det er muligt at opleve som musik.
Men til årets festival vil vi ikke på noget tidspunkt være i tvivl om at vi lytter til musik af højeste standard - både i udførelse og som værk betragtet, når Esbjerg Ensemble og gæster som Sini Simonen, Kana Sugimura, Felicia Greciuc og den nye gæst pianisten Alasdair Beatson skaber billeder, historier og ny følsomhed for os forventningsfulde lyttere - Vel mødt til EICMF 2019

kunstnerisk leder: Michel Camille

Kontakt

EICMF

Ledelse